Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość. Fondo Europeo per lo sviluppo dell'economia innovativa. Investiamo sul vostro futuro. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość. Fondo Europeo per lo sviluppo dell'economia innovativa. Investiamo sul vostro futuro.

 

1 POL. Informacje o projekcie: Spółka Zannini Poland Sp. z o.o. w dniu 30.06.2014 r. podpisała umowę o dofinansowanie na zrealizowanie projektu pt. „Poprawienie jakości produktów Zannini Poland przez wprowadzenie innowacyjnego procesu spawania laserowego z zastosowaniem nowej typologii siłowników do zaworów hydraulicznych”. Projekt ten polega na wdrożeniu innowacji produktowej, dzięki zastosowaniu innowacyjnej, niestosowanej dotychczas na rynku polskim i światowym technologii (będącej obecnie w fazie uzyskiwania patentu na poziomie Europejskiego Urzędu patentowego). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Działanie: 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Nr umowy o dofinansowanie: UDA - POIG.04.04.00-24-013/13-00.

1 ITA. Informazioni sul progetto: Il giorno 30/06/2014 la Zannini Poland Sp.zo.o. ha firmato l’accordo di finanziamento per la realizzazione del progetto “Miglioramento della qualità dei prodotti Zannini Poland attraverso l’introduzione del processo di saldatura a laser innovativa con l’applicazione di una nuova tipologia di attuatori per le valvole indrauliche.” Tale progetto consiste nell’innovazione dei prodotti attraverso l’applicazione di una nuova tecnologia innovativa finora non esistente sia sul mercato polacco che sul mercato mondiale (attualmente in fase di ottenimento di un brevetto presso L’Ufficio Europeo dei brevetti). Il progetto viene realizzato grazie al Programma Operativo Economia Innovativa per gli anni 2007-2013. Attività: 4.4.Nuovi investimenti ad alto potenziale innovativo. Nr. contratto per il finanziamento:UDA - POIG.04.04.00-24-013/13-00.

 

2 POL. Soba kontaktowa udzielająca informacji w sprawie projektu
Imię i nazwisko: Marco Gambini
Adres e-mail: quotation@zannini.com
Nr telefonu: +48 322673111

2 ITA. Riferimenti sul progetto:
Nome e cognome:Marco Gambini
Indirizzo e-mail: quotation@zannini.com
Numero di telefono: +48 322673111

 

3 POL. Linki
Program Innowacyjna Gospodarka (POIG) - www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Unia Europejska - www.europa.eu

3 ITA. I link
Programma Operativo Economia Innovativa (POIG) www.poig.gov.pl
Ministero dello Sviluppo Regionale - www.mrr.gov.pl
Unione Europea - www.europa.eu

 

 

4 Zapytania ofertowe.Modulistica per offerte.

 

 

 

Allegati

info@zannini.com

Contatti

Zannini spa
Via Che Guevara 63/A 60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel. +39 071 780028

Zannini Poland Sp. Zo.o.
Ulica Wojkowicka 41-250 Czeladz Poland
Tel. +48 32 2673111

Foglia srl
Via Giuggioli, 35 60027 Osimo (AN) Italy
Tel. +39 071 716972

Meccanica Veneta srl
Via dell'Industria, 33 35030 Rubano (PD) Italy
Tel. +39 049 8972311

Condividi

Zannini spa - C.F., P.I. e Reg. Imp. AN 00691800429 - Cap. Soc. i.v. € 343.200,00
Soc. unipersonale - Società sottoposta a direzione e coordinamento della Zannini Holding Srl

Credits Cone - powered by 3spices

EN - IT